2018/01/30

A világháború hősi halottai MátraverebélyenIsmét Nógrádban járunk: a tari , valamint a mátraszőllősi emlékművek után ezúttal a mátraverebélyi emlékművön szereplő első világháborús hősi halottakkal kapcsolatban végeztem adatgyűjtést.


Az emléktábla a kereszt talapzatának oldalánAz emléktábla, kissé nehezen olvasható nevekkel

A táblán szereplő nevek:

Bakos József gyalogos

Bauer Márton gyalogos

Benus Pál tizedes, 16. honvéd gyalogezred, meghalt Kajdanov mellett (Galícia), 1915.11.30-án, 30 évesen

Benus Pál honvéd. Hősi halált halt a román harctéren 1917-ben, holttá nyilvánítva 1936-ban

Bottyán István honvéd

Bottyán Pál honvéd

Gazsó Gyula gyalogos, cs. és kir. 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.20., Garbouloul di Livenza, Olaszország, 

Gortva János

Gortva Miklós gyalogos, 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.31., Zvonokeszinszki, Oroszország, 23 éves

Hegyi Pál

Himler Géza főhadnagy ( a pásztói hősi emlékművön is szerepel)

Kohn Dezső gyalogos

Konszki József

Kormos István honvéd, holttá nyilvánítva 1914.12.31-ével

Mustó István gyalogos

Nagy István gyalogos

Nagy Miklós, hősi halált halt  az orosz harctéren, 1914.11.22-ével holttá nyilvánítva

Nagy Pál

Oláh Sándor szakaszvezető

Skrabak István tizedes

Szamkó János szakaszvezető

Takács Ferencz tizedes, cs, és kir. 25. gyalogezred, megh. Asinaria, Olaszország, 1919.01.16., 33 évesen

Tóth János gyalogos, meghalt Oroszországban (vízbe fulladt), megállapított időpont 1917.12.31.

Verebélyi András huszár

Verebélyi Imre tizedes

Verebélyi István I., honvéd

Verebélyi István II., honvéd16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren, Kraszno mellett, 1915.05.29-án, 27 évesen

Verebélyi Lajos szakaszvezető, 16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren 1914.11.23-án, 30 évesen

Verebélyi Pál tizedes

Verebélyi Pál I. gyalogos

Verebélyi Pál II.

Zagyi József honvéd, 16. h. gye., meghalt Petropavlovszk, Szibéria, 1919.05.07., 40 éves korában

Zagyi István tizedesAz emlékművön nem szerepelnek:

Czene József népfelkelő, 20 éves, cs. és kir. 25. gyalogezred, meg. 1916.07.12., Galícia

Számely György népfelkelő, 31 éves, megh. 1917.05.31.

Botos János őrvezető, m. kir. 17. gyalogezred, megh. Kack (Szibéria), 1918.02.01-02.28. között, 38 éves korában


2018/01/24

Mátraszőllős I. világháborús hősi halottaiTar község után újra szűkebb pátriámhoz, Nógrádhoz nyúlok vissza, ismét. Mátraszőllős halotti anyakönyvének áttanulmányozása során az alábbi hősi halottakat sikerült azonosítani:


Bojtos Mihály póttartalékos,  cs. és kir. 90. gye, hősi halált halt 1916.09.10., Dunajew mellett, 30 éves, fm.

Geczko János t. tiz., cs. és kir. 6. hu. ezred,  hősi halált halt 1915.05.16., Koprycyv mellett (Galícia)

Juhász János nfk., cs. és kir.  72. gye.,  hősi halált halt  1916.02.15., Mödling,

Horváth József, 40 éves, 16. h.gye., meghalt orosz hadifogolyként Szamarkandban, 1915. 08.01-08.31. között

Kalocsay József tizedes, 33 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  Zuzowa mellett 1915.08.28.

Králik József kocsis, 26 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  1914.11.21.,

Nagy Szabó János őrv., 29. vadász zlj.,  hősi halált halt  1914.09.10., Magierow mellett, bányász, 30 éves

Palágyi Árpád Ágost, e. é. ö. hdpj., 20 éves,  13. árkász zlj., hősi halált halt 1915.12.16.,  Modrejecz  (osztrák tengermellék),

Schmidt Ágost József alezredes, cs. és kir. 66. gyalogezred, hősi halált halt Cigánysziget, 1914.09.23.,

Simon József cs. és kir. 60. gye.,  hősi halált halt 1917.10.31., Kárpátok, tüdőgyulladás, 36 éves, mg. napszámos,

Tóth (bunya) Pál 16. h. gye., hadimunkás, megh. Szamarkand, 1915. 08.01-08.31. között, 38 éves,

Vojvoda József cs. és kir. 25. gye, hősi halált halt 1916.09.30., Kadlubirka mellett (Galícia), munkás, 18 éves.,

Az anyakönyvi bejegyzésekben található helyiségnevek azonosítása nem mindig járt sikerrel, mivel a szlávról magyarra/németre történő átírás mellett sokszor nehezen olvasható kézírás is torzította az eredeti településnevet.

Ugyan nem a magyar haderő kötelékében szolgált, de mégis a háború hősi halottjának tekinthető Hudza Ibrahim, aki orosz katonaként esett osztrák-magyar hadifogságba. A linzi fogolytáborból mezőgazdasági munka végzésére került a Mátraszőllőshöz tartozó Csontfalu pusztára, ahol 1917.04.28-án, 35 éves korában vérhasban meghalt. 
A lista feltűnő módon eltér a szőllősi templom oldalában látható emléktáblán olvasható nevektől. Különösen feltűnő, hogy a tősgyökeres szőllősi családok (Szappan, Szabó, Tóth, Koczka) elesetteit nem anyakönyvezték helyben, még később, a háborút követően sem.


Szóval a kutatómunka nem zárult le....